Tất cả các xe xuất bán của HC quốc tế đều sẽ có chế độ bảo hành trong khoản thời gian
nhất định bên cạnh các dịch vụ sửa chửa xe khi cần thiết. Thông tin chi tiết
về chế độ bảo hành như phía dưới.

PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các xe được phân phối bởi HC quốc tế, đã được đăng ký lưu hành và đang hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam. Áp dụng cho các chủ sở hữu tiếp theo nếu xe còn trong điều kiện bảo hành.

THỜI GIAN BẢO HÀNH

Xe giao cho khách hàng được bảo hành trong một khoảng thời gian được chỉ định hoặc số km cụ thể tùy theo điều kiện nào đến trước. Thời hạn bảo hành sẽ bắt đầu từ ngày chiếc xe được giao cho khách hàng hoặc khi đưa vào sử dụng lần đầu đối với xe được làm xe lái thử hoặc xe công ty của đại lý.


CÁC CHI TIẾT ĐƯỢC BẢO HÀNH

1. Các điều chỉnh: Các điều chỉnh không thường xuyên gắn liền với việc thay thế phụ tùng được bảo hành trong 12 tháng đầu tiên không tính đến số km đã đi.

back top